MagGang.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ศูนย์ช่วยเหลือ

บทความสร้างรายได้ (Subscribe)

การสร้างรายได้จากการเขียนบทความ สามารถทำได้จากการตั้งราคาค่าเปิดอ่านบนบทความของคุณ

เริ่มจาก สร้างบทความขึ้นมาก่อน คุณสามารถแบ่งส่วนแรกเป็นการเปิดให้อ่านฟรี เพื่อเป็นการแนะนำบทความเกี่ยวกับเรื่องใด และแจ้งให้ผู้อ่านทราบว่า บทความในส่วนที่ปิดไว้ มีรายละเอียดใด เพื่อผู้อ่านจะได้ตัดสินใจเลือกซื้ออ่าน

วิธีการตั้งราคาบทความ

 1. บรรทัดที่ต้องการปิดการอ่านไว้ ให้คลิกไอคอน $ จะขึ้นเส้นคั่นสำหรับ “ตั้งราคาอ่านบทความนี้” โดยคุณตั้งราคาได้ตั้งแต่ 5 - 99 บาท ต่อหนึ่งบทความ ทั้งนี้ราคาของบทความ สามารถปรับราคาขึ้นลงได้ในภายหลัง
 2. บรรทัดใต้เส้นคั่น สามารถพิมพ์บทความที่ต้องการปิดไว้ได้ตามปกติ
 3. เผยแพร่บทความปกติ แล้วนำลิงก์ไปเปิดใน browser ที่คุณไม่ได้ login ค้างไว้ จะพบว่าบทความนี้ มีส่วนที่เปิดให้อ่านฟรี และมีเส้นคั่นบทความ สำหรับชำระเงินก่อนถึงจะเปิดอ่านบทความนี้ได้

การปรับราคาของบทความ

 1. เปิดบทความของคุณ คลิกปรับราคาที่เส้นคั่น “ตั้งราคาอ่านบทความนี้” ได้ทันที หรือ เข้าเมนูบล็อกของฉัน > ช่องทางรายได้ > ตั้งราคาอ่านบทความ
 2. สามารถปรับราคาค่าอ่านบทความได้ตั้งแต่ 5 - 99 บาท ต่อหนึ่งบทความ ทั้งนี้ราคาของบทความ สามารถปรับราคาขึ้นลงได้ในภายหลัง ไม่จำกัดครั้ง

การแก้ไข/ลบ บทความที่ตั้งราคาขายไว้

 1. บทความที่ตั้งราคาขายไว้ เมื่อแก้ไขการตั้งค่าราคาของบทความเป็น “อ่านฟรี” หมายความว่า บทความนี้จะเป็นบทความที่เปิดให้อ่านฟรีทันที
 2. เมื่อบทความที่ถูกตั้งราคาขายไว้แล้ว หากนักเขียนเข้ามาแก้ไขเนื้อหาในบทความนี้และทำการเผยแพร่อีกครั้ง บทความนี้จะแสดง 2 เวอร์ชั่น แบ่งเป็นกรณี ดังนี้
  1. กรณีบทความที่ตั้งราคาขาย ยังไม่ได้รับการถูกซื้อ นักเขียนสามารถแก้ไขเนื้อหาบทความได้ตามปกติ
  2. กรณีบทความที่ตั้งราคาขาย ถูกผู้อ่านซื้อแล้วตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไป เมื่อนักเขียนแก้ไขเนื้อหาบทความ และเผยแพร่บทความใหม่อีกครั้ง บทความจะแสดง 2 เวอร์ชั่น คือ (1) เวอร์ชั่นแรกที่ขาย (2) เวอร์ชั่นแก้ไขล่าสุด ซึ่งผู้อ่านจะสามารถอ่านได้ทั้ง 2 เวอร์ชั่น (ในกรณีซื้อตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกที่ขาย)
 3. บทความที่ตั้งราคาขายไว้ และมีผู้อ่านซื้อแล้ว เมื่อนักเขียนต้องการลบบทความ บทความนี้จะถูกลบออกจากหน้าเว็บทันที แต่บทความนี้ยังคงแสดงที่หน้าจัดการบทความของผู้อ่านที่ซื้อบทความนี้ไป และยังคงสามารถเปิดอ่านบทความนี้ได้ตามปกติ