ศูนย์ช่วยเหลือ

นโยบายด้านผู้ใช้

User Policy

นโยบายด้านผู้ใช้ ฉบับนี้ ลงวันที่ 20 กันยายน 2560

นโยบายด้านผู้ใช้นี้ อธิบายถึงรูปแบบและวิธีการใช้งานบน Maggang.com แพลตฟอร์มสร้างรายได้ให้นักเขียน สำหรับทั้งผู้ใช้ และผู้เผยแพร่บทความ บน Maggang.com

นโยบายด้านผู้ใช้นี้ มีบทบาทสำคัญในการประกันการใช้ประสบการณ์ที่ดีร่วมกันระหว่างผู้ใช้ และผู้เผยแพร่บทความบน MagGang.com นโยบายเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นโปรดตรวจสอบการอัปเดตอีกครั้ง

รูปแบบการให้บริการ

 1. สิทธิ์

  เมื่อผู้ใช้ชำระค่าสมัครสมาชิกรายปีหรือตลอดชีพให้กับผู้เผยแพร่บล็อกแล้ว ผู้ใช้สามารถอ่านทุกบทความในบล็อกนั้นบน MagGang.com รวมถึงบทความในอนาคตที่ผู้เผยแพร่บล็อกจะเป็นผู้เขียนขึ้นมาใหม่ ในขอบเขตเวลาที่ผู้ใช้สมัครสมาชิกรายปีหรือตลอดชีพ ทั้งนี้ลิขสิทธิ์ของบทความยังคงอยู่กับผู้เผยแพร่บล็อกเช่นเดิม

 2. แชร์

  ผู้ใช้ไม่สามารถให้ยืม หรือเป็นผู้ใช้งานร่วมกับผู้ใช้งานผู้อื่น โดยไม่ให้สิทธิ์ผู้ใช้งานผู้อื่นอ่านบทความในบล็อกนั้น

วิธีในการให้บริการ

 1. ช่องทางการสมัคร (Subscribe)

  ช่องทางที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบทความที่ต้องการสมัครสมาชิกรายปีหรือตลอดชีพ โดยเลือกบล็อกของผู้เผยแพร่บน MagGang.com แล้วเปิดบทความ 1 บท เพื่อกดปุ่มสมัคร

 2. การชำระเงิน

  วิธีการชำระเงินเพื่อการสมัคร (Subscribe) บน MagGang.com มีวิธี ดังนี้

  ดูเงื่อนไขการชำระเงิน

  1. ชำระผ่าน Voucher
  2. ชำระผ่าน E-wallet
  3. ชำระผ่าน บัตรเดบิต/เครดิต
 3. การเปลี่ยนแปลงราคา

  เมื่อผู้ใช้ชำระค่าสมัครสมาชิกรายปีหรือตลอดชีพให้กับผู้เผยแพร่แล้ว เบื้องต้นผู้ใช้จะถูกเรียกเก็บเงินในราคาที่มีผล ณ เวลาที่ผู้ใช้ยอมรับที่จะสมัคร

  หากราคาการสมัคร (Subscribe) มีการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นในภายหลัง Maggang.com จะเป็นผู้แจ้งราคาให้ผู้ใช้ทราบก่อนแจ้งเตือนวันหมดอายุ ราคาที่เพิ่มขึ้นจะไม่มีผลจนกว่าจะถึงวันครบกำหนดต่ออายุครั้งถัดไป

ขอบเขตในการให้บริการ

เมื่อผู้ใช้ชำระค่าสมัครสมาชิกรายปีหรือตลอดชีพให้กับผู้เผยแพร่แล้ว ผู้ใช้เกิดความผิดพลาดในการสมัคร ไม่ต้องการอ่านบทความในบล็อกนั้น และผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงบทความในบล็อกนั้นภายใน 1 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ทำการชำระเงิน ผู้ใช้สามารถทำเรื่องขอคืนเงินภายใน 7 วัน นับจากเวลาที่ทำการชำระเงิน

นโยบายการคืนเงิน

ผู้ใช้สามารถขอคืนเงินได้เต็มจำนวน ด้วยเหตุผลภายใต้เงื่อนไขนโยบายการคืนเงินที่ระบุไว้ ด้านล่างดังนี้

 1. ผู้ใช้สมารถขอคืนเงิน เฉพาะการทำรายการชำระเงินสำหรับสมัครอ่าน (Subscribe) ในรูปแบบสมัครสมาชิกรายปี , สมัครสมาชิกตลอดชีพ , ต่ออายุสมาชิกรายปี และ ต่ออายุสมาชิกตลอดชีพ เท่านั้น

 2. ผู้ใช้สมารถขอคืนเงิน โดย MagGang.com จะพิจารณาตามความเหมาะสม ในกรณี

  1. เมื่อผู้ใช้ชำระค่าสมัคร (Subscribe) ไม่สามารถเข้าถึงบทความของบล็อก และไม่สามารถเข้าถึงบทความน้อยกว่า 3 บทความของบล็อกนั้น ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ทำการชำระเงิน ผู้ใช้สามารถขอคืนเงินได้
  2. เมื่อผู้ใช้ชำระค่าสมัคร (Subscribe) เข้าถึงบทความของบล็อกนั้น น้อยกว่า 60 นาที ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ทำการชำระเงิน ผู้ใช้สามารถขอคืนเงินได้
 3. เมื่อผู้ใช้ชำระค่าสมัคร (Subscribe) มีการเข้าถึงบทความ มากกว่าหรือเท่ากับ 3 บทความของบล็อกนั้น หรือ มีการเข้าถึงมากกว่าหรือเท่ากับ 60 นาที ผู้ใช้ไม่สามารถขอคืนเงินได้ เพราะการเข้าถึงเสร็จสมบูรณ์แล้ว

วิธีการดำเนินการขอคืนเงิน

ผู้ใช้โปรดส่งเรื่องคำร้องขอคืนเงิน โดยแจ้งชื่อบล็อก , ชื่อสมาชิกของผู้ใช้ และจำนวนเงินที่ชำระ มาที่ อีเมล

ระยะเวลาดำเนินการรับเงินคืน

ผู้ใช้จะได้รับเงินคืน 100% จากยอดชำระ ตามเงื่อนไขนโยบายการคืนเงิน

จ่ายด้วย voucher เงินคืนจะปรากฎในบัญชี voucher ของผู้ใช้ อาจจะใช้เวลา 3 วันทำการ
จ่ายด้วย e-wallet เงินคืนจะปรากฎในบัญชี e-wallet ของผู้ใช้ อาจจะใช้เวลา 3 วันทำการ
จ่ายด้วยบัตรเดบิต/เครดิต เงินคืนจะปรากฎในบัญชี e-wallet ของผู้ใช้ อาจจะใช้เวลา 3 วันทำการ

มาตรการรักษาความปลอดภัย

 1. การสมัคร

  เมื่อผู้ใช้ชำระค่าสมัครสมาชิกรายปีหรือตลอดชีพให้กับผู้เผยแพร่แล้ว ผู้ใช้จะเป็นผู้เก็บรักษา username และ password สำหรับการเข้าถึงบล็อกที่ทำการสมัครสมาชิกไว้เอง

 2. ประวัติการชำระเงิน

  Maggang.com อาจจะดูประวัติการชำระเงินของผู้ใช้เพื่อแก้ปัญหาทางด้านเทคนิค หรือวัตถุประสงค์ทางด้านการสนับสนุน เท่านั้น โดยการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น Maggang.com มีมาตรการรักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูลนี้ Maggang.com ได้ใช้มาตรการที่หลากหลาย เพื่อป้องกันข้อมูลของผู้ใช้ อีกทั้งยังมีข้อจำกัดภายใน สำหรับผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ เพื่อเป็นไปตามเงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัว ของ MagGang.com

ข้อมูลติดต่อกับ Maggang.com

กรณีผู้ใช้มีคำถามหรือข้อสงสัยใดเกี่ยวกับนโยบายด้านผู้ใช้นี้ โปรดติดต่อทีมงานเพื่อสอบถามได้ที่ :