MagGang.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ศูนย์ช่วยเหลือ

นโยบายด้านผู้ใช้

User Policy

นโยบายด้านผู้ใช้ อัพเดทล่าสุด ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561

นโยบายด้านผู้ใช้นี้ อธิบายถึงรูปแบบและวิธีการใช้งานบน Maggang.com แพลตฟอร์มสร้างรายได้ให้นักเขียน สำหรับทั้งผู้ใช้ และผู้เผยแพร่บทความ บน Maggang.com

นโยบายด้านผู้ใช้นี้ มีบทบาทสำคัญในการประกันการใช้ประสบการณ์ที่ดีร่วมกันระหว่างผู้ใช้ และผู้เผยแพร่บทความบน MagGang.com นโยบายเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นโปรดตรวจสอบการอัปเดตอีกครั้ง

รูปแบบการให้บริการ

 1. สิทธิ์

  เมื่อผู้ใช้ หรือ ผู้อ่าน ได้ชำระค่าสมัคร (Subscribe) บทความนั้นแล้ว ผู้ใช้สามารถเปิดอ่านบทความนั้นได้ตลอดไป ในกรณีผู้เผยแพร่บทความมีการแก้ไขปรับปรุงบทความใหม่ ผู้ใช้ สามารถอ่านบทความในฉบับ ณ วันที่เวลาที่ซื้อ และฉบับที่ปรับปรุงใหม่ได้ตลอดไป ทั้งนี้ลิขสิทธิ์ของบทความยังคงอยู่กับผู้เผยแพร่บทความเช่นเดิม

 2. แชร์

  ผู้ใช้ หรือ ผู้อ่าน ไม่สามารถมอบสิทธิ์การอ่านในบทความที่ซื้อ ร่วมกับผู้ใช้คนอื่น

วิธีในการให้บริการ

 1. ช่องทางการสมัคร (Subscribe)

  เมื่อผู้ใช้ หรือ ผู้อ่าน เปิดบทความที่ต้องการซื้ออ่าน สังเกตกล่องสำหรับชำระเงินก่อนอ่านบทความ โดยการกดปุ่ม “ซื้อบทความนี้” เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าถึงบทความที่ซื้อได้ทันที

 2. การชำระเงิน

  วิธีการชำระเงินเพื่อการสมัคร (Subscribe) บน MagGang.com มีวิธี ดังนี้

  ดูเงื่อนไขการชำระเงิน

  1. ชำระผ่าน Voucher
  2. ชำระผ่าน บัตรเดบิต/เครดิต
 3. การเปลี่ยนแปลงราคา

  เมื่อผู้ใช้บริการ หรือ ผู้อ่าน ชำระค่าสมัคร (Subscribe) ของบทความนั้นแล้ว ถือว่าผู้ใช้บริการ ยอมรับราคาของบทความที่ซื้อ ณ วันที่เวลานั้นแล้ว ในกรณีบทความที่เคยซื้อ มีการปรับราคาต่ำลง หรือเปิดให้อ่านฟรีในภายหลัง ผู้ใช้บริการไม่สามารถขอคืนเงินค่าสมัคร (Subscribe) ของราคาบทความนั้นได้

ขอบเขตในการให้บริการ

เมื่อผู้ใช้ หรือ ผู้อ่าน ชำระค่าสมัคร (Subscribe) ของบทความนั้น โดยวิธีการชำระเงินผ่านช่องทางบริการ บน MagGang.com จนเสร็จสมบูรณ์แล้วนั้น และมีการเข้าถึงบทความด้วยวิธีเปิดอ่านบทความนั้นบน Maggang.com แล้ว ถือว่าการชำระค่าสมัครอ่านและการเข้าถึงบทความที่ซื้อเสร็จสมบูรณ์แล้ว

นโยบายการคืนเงิน

ผู้ใช้สามารถขอคืนเงินได้เต็มจำนวน ด้วยเหตุผลภายใต้เงื่อนไขนโยบายการคืนเงินที่ระบุไว้ ด้านล่างดังนี้

 1. ผู้ใช้ หรือผู้อ่าน สามารถขอเงินคืนเฉพาะการทำรายการชำระเงินสำหรับสมัครอ่าน (Subscribe) บทความ เท่านั้น
 2. เมื่อผู้ใช้ หรือผู้อ่าน เปิดบทความที่ซื้ออ่านแล้ว ถือว่ามีการเข้าถึงบทความนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว และไม่สามารถขอเงินคืนของบทความนั้นได้
 3. เมื่อผู้ใช้ หรือผู้อ่าน ชำระค่าสมัคร (Subscribe) บทความนั้นแล้ว แต่ไม่สามารถเปิดเข้าไปอ่านบทความนั้นได้ สามารถขอคืนเงินค่าบทความในจำนวนเงิน ณ วันที่เวลาชำระเงินนั้นได้ โดย MagGang.com จะเป็นผู้ตรวจสอบและพิจารณาการคืนเงินให้

วิธีการดำเนินการขอคืนเงิน

ผู้ใช้ หรือผู้อ่าน โปรดส่งเรื่องคำร้องขอคืนเงิน โดยแจ้งชื่อบทความ , ข้อมูลชื่อของผู้ซื้อ และจำนวนเงินที่ชำระ เข้ามาที่ อีเมล

ระยะเวลาดำเนินการรับเงินคืน

ผู้ใช้ หรือผู้อ่าน จะได้รับเงินคืน 100% จากยอดชำระ ตามเงื่อนไขนโยบายการคืนเงิน

จ่ายด้วย voucher เงินคืนจะปรากฎในบัญชี voucher ของผู้ใช้ อาจจะใช้เวลา 3 วันทำการ
จ่ายด้วยบัตรเดบิต/เครดิต เงินคืนจะอยู่ภายใต้ นโยบายการคืนเงินของ omise ซึ่งเว็บจะเป็นผู้ดำเนินการให้

มาตรการรักษาความปลอดภัย

 1. การสมัคร (Subscribe)

  เมื่อผู้ใช้ หรือผู้อ่าน ทำการสมัคร (Subscribe) บทความของผู้เผยแพร่แล้ว ผู้ใช้จะเป็นผู้เก็บรักษา username และ password สำหรับการเข้าถึงบทความที่ทำการสมัคร (Subscribe) ไว้เอง

 2. ประวัติการชำระเงิน

  Maggang.com อาจจะดูประวัติการชำระเงินของผู้ใช้เพื่อแก้ปัญหาทางด้านเทคนิค หรือวัตถุประสงค์ทางด้านการสนับสนุน เท่านั้น โดยการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น Maggang.com มีมาตรการรักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูลนี้ Maggang.com ได้ใช้มาตรการที่หลากหลาย เพื่อป้องกันข้อมูลของผู้ใช้ อีกทั้งยังมีข้อจำกัดภายใน สำหรับผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ เพื่อเป็นไปตามเงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัว ของ MagGang.com

ข้อมูลติดต่อกับ Maggang.com

กรณีผู้ใช้มีคำถามหรือข้อสงสัยใดเกี่ยวกับนโยบายด้านผู้ใช้นี้ โปรดติดต่อทีมงานเพื่อสอบถามได้ที่ :