MagGang.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ศูนย์ช่วยเหลือ
เงื่อนไขการใช้งานแพลตฟอร์มจ้างงาน

เงื่อนไขการใช้งานแพลตฟอร์มจ้างงาน

User agreement

เงื่อนไขการใช้งานแพลตฟอร์มจ้างงาน ฉบับนี้ลงวันที่ 1 มกราคม 2562

เงื่อนไขการใช้งานแพลตฟอร์มจ้างงานบน MagGang.com รวมถึงเอกสารอื่นใดๆ ที่รวมด้วยกันในการอ้างอิงเงื่อนไขการใช้งาน เป็นสัญญาที่สมบูรณ์มีผลผูกพันตามกฏหมายระหว่าง บริษัท อินเตอร์เน็ต มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายแห่งประเทศไทย และท่านในฐานะผู้ใช้ ในบริการอันได้แก่ การส่งเสริมการขาย และรีวิวสินค้าของแบรนด์ ผ่านช่องทางแพลตฟอร์มจ้างงานของ MagGang.com โดยเงื่อนไขการใช้งานนั้น มีการบังคับใช้กับการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ และการใช้งานบน MagGang.com

1. การยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน

MagGang.com ผู้ให้บริการการใช้งานแพลตฟอร์มจ้างงานนั้น ซึ่งผู้ใช้ ทำการลงทะเบียนสมัครสมาชิก และทำการคลิกยอมรับและตกลงในเงื่อนไขการใช้งาน รวมถึงเอกสารอื่นใดๆ ที่รวมด้วยกันในการอ้างอิงเงื่อนไขการใช้งาน ถึงจะสามารถเข้าใช้งานแพลตฟอร์มจ้างงานได้ โดยข้อตกลงมีผลผูกพัน และมีผลบังคับใช้ตามเงื่อนไขการใช้งาน รวมถึง นโยบายความเป็นส่วนตัว

ในการใช้แพลตฟอร์มจ้างงานนั้น ผู้ใช้จะเป็นผู้รับรองและรับประกันว่ามี สิทธิ์ อำนาจ และมีอายุอย่างน้อย 18 ปีบริบูรณ์ หรือมีอายุตามที่กฏหมายกำหนดอันจะก่อให้เกิดนิติกรรมสัญญา โดยมีความสามารถทางกฏหมายในการเข้าผูกพันในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ หากผู้ใช้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ทั้งหมดข้างต้น ผู้ใช้จะต้องไม่เข้าถึงระบบ หรือใช้งานแพลตฟอร์มจ้างงาน

โดยหากผู้ใช้ ไม่ประสงค์ที่จะตกลงในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ผู้ใช้จะต้องไม่เข้าถึงระบบ หรือใช้งานแพลตฟอร์มจ้างงาน

2. คำจำกัดความ

อินฟลูเอนเซอร์ คือ ผู้ลงทะเบียนสมัครสมาชิก หรือผู้มีบัญชีเข้าใช้งานบนแพลตฟอร์มจ้างงาน เพื่อให้บริการ การส่งเสริมการขาย และการขยายแบรนด์ และรีวิวสินค้าบริการของมาร์เก็ตเตอร์ โดยโฆษณาผ่านทางเว็บ MagGang.com และเครือข่ายของอินฟลูเอนเซอร์

มาร์เก็ตเตอร์ คือ ผู้ลงทะเบียนสมัครสมาชิก หรือผู้มีบัญชีเข้าใช้งานบนแพลตฟอร์มจ้างงาน เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของยี่ห้อ สินค้าและบริการ หรือผู้ใช้บริการ ซึ่งประสงค์จะติดต่อทำธุรกรรมกับอินฟลูเอนเซอร์ เพื่อใช้บริการด้าน การส่งเสริมการขาย และการขยายแบรนด์ และรีวิวสินค้าบริการของมาร์เก็ตเตอร์ โดยโฆษณาผ่านทางเว็บ MagGang.com และเครือข่ายของอินฟลูเอนเซอร์

แพลตฟอร์มจ้างงาน คือ บริการออนไลน์บนเว็บ MagGang.com ซึ่งให้บริการระหว่าง อินฟลูเอนเซอร์ กับ มาร์เก็ตเตอร์ ในการค้นหา ติดต่อ เข้าผูกพัน และทำธุรกรรมร่วมกัน เพื่อให้บริการ การส่งเสริมการขาย และการขยายแบรนด์ และรีวิวสินค้าบริการของมาร์เก็ตเตอร์

ผู้ใช้ คือ บุคคลที่เข้ามาใช้บริการบนเว็บ MagGang.com รวมถึงอินฟลูเอนเซอร์ และ มาร์เก็ตเตอร์

หน้ารายละเอียดผลงาน (My folio) คือ หน้าที่อินฟลูเอนเซอร์เป็นผู้สร้างหน้ารายละเอียดขึ้นมา โดยระบุข้อมูลผลงานของตนเองและเปิดเผยให้มาร์เก็ตเตอร์สามารถอ่านและตัดสินใจจ้างงานอินฟลูเอนเซอร์ได้

ใบเสนอราคา

คือ เป็นเอกสารที่ออกให้กับลูกค้าหรือมาร์เก็ตเตอร์ โดยแสดงรายละเอียดงานและราคา รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ก่อนตัดสินใจจ้างงาน

รายได้ คือ จำนวนเงินที่อินฟลูเอนเซอร์ได้รับจากการรับจ้างงาน โดยผูกบัญชีธนาคารไว้สำหรับการถอนรายได้

3. การสร้างบัญชี

อินฟลูเอนเซอร์ ได้ลงทะเบียนใช้งานผ่าน Facebook , Google และ Email Address โดยมีการตั้ง username และ password ให้ข้อมูล Email Address รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องสมบูรณ์ MagGang.com จะทำการเก็บข้อมูลบางส่วนจากผู้ให้บริการนั้นๆ ตามที่อินฟลูเอนเซอร์ได้ยินยอม อินฟลูเอนเซอร์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทุกกิจกรรมในบัญชีและเก็บรักษาปกปิดรหัสผ่านและข้อมูลลงทะเบียนของตนเองไว้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ MagGang.com ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อบัญชีหรือรหัสผ่านของคุณ

การลงทะเบียนใช้งานบน MagGang.com อินฟลูเอนเซอร์ต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีบริบูรณ์ หรือมีอายุตามที่กฎหมายกำหนดอันจะก่อให้เกิดนิติกรรมสัญญาที่ผูกพันท่านได้ ในกรณีที่จำเป็น MagGang.com อาจขอหลักฐานเพื่อยืนยันอายุของท่าน

Email Address ที่อินฟลูเอนเซอร์ นำมาลงทะเบียนใช้งานจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ เราอาจส่งข้อมูลอัตโนมัติเช่น อีเมลต้อนรับ อีเมลแจ้งเตือน และจดหมายข่าว ไปยังอีเมลของคุณ เราจะไม่เผยแพร่ข้อมูลของคุณ ยกเว้นบริษัทในเครือ MagGang.com จากพันธมิตรทางธุรกิจที่เชื่อถือได้ โดยมีข้อตกลงกับ MagGang.com ว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

4. เงื่อนไขการใช้งาน

การใช้งานทั่วไป

 1. ผู้ใช้ ต้องสมัครสมาชิกก่อนใช้งานแพลตฟอร์มจ้างงาน
 2. แพลตฟอร์มจ้างงาน เป็นบริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 3. มาร์เก็ตเตอร์ ต้องชำระเงินค่าจ้างงานก่อนใช้บริการจ้างงานอินฟลูเอนเซอร์
 4. มาร์เก็ตเตอร์ ต้องตรวจสอบรายละเอียดของงานและใบเสนอราคาก่อนจ้างงาน รวมถึงเลือกช่องทางชำระเงินจากระบบรับชำระเงินของ MagGang.com เท่านั้น
 5. อินฟลูเอนเซอร์ เริ่มทำงานหลังจากระบบได้รับการชำระเงินค่าจ้างงาน
 6. อินฟลูเอนเซอร์ ได้ตั้งค่าประกันความเสี่ยงถูกยกเลิกงานไว้ เมื่อมาร์เก็ตเตอร์ขอยกเลิกงาน อินฟลูเอนเซอร์จะได้รับเงินค่าประกันความเสี่ยงนั้น และจะเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกงานที่ตกลงกันนั้น
 7. อินฟลูเอนเซอร์ ขอยกเลิกงานด้วยเหตุผลที่เหมาะสม และมาร์เก็ตเตอร์ยอมรับเหตุผลการยกเลิกงาน ในส่วนเนื้องานและจำนวนเงินค่าจ้าง จะเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกงานที่ตกลงกันนั้น
 8. มาร์เก็ตเตอร์ ขอยกเลิกงาน ในส่วนเนื้องานและจำนวนเงินค่าประกันความเสี่ยงถูกยกเลิกงาน จะเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกงานที่ตกลงกันนั้น
 9. อินฟลูเอนเซอร์ ส่งมอบงานที่สมบูรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย และได้รับค่าจ้างหลังจากงานถูกอนุมัติจากมาร์เก็ตเตอร์
 10. อินฟลูเอนเซอร์ เป็นผู้รับรองและรับประกันว่ามีสิทธิในเนื้อหา หรือควบคุมสิทธิทั้งหมด และมีสิทธิในการอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวแก่ MagGang.com เป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ผู้สืบสิทธิ และผู้รับโอนสิทธิ มีสิทธิในการใช้ ทำซ้ำ เปลี่ยนแปลง ปฏิบัติงาน แสดง แจกจ่าย และเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกได้

การใช้งานของ อินฟลูเอนเซอร์

 1. อินฟลูเอนเซอร์ ได้รับส่วนแบ่งรายได้จากการจ้างงาน 80% ของจำนวนเงิน ส่วน 20% เป็นค่าบริการพื้นที่การใช้งานบน MagGang.com
 2. อินฟลูเอนเซอร์ ได้รับส่วนแบ่งรายได้จากการจ้างงาน เมื่อส่งมอบงานที่ได้รับมอบหมาย เสร็จสมบูรณ์ และได้รับการอนุมัติผ่านจากมาร์เก็ตเตอร์เท่านั้น
 3. อินฟลูเอนเซอร์ จะเป็นผู้สร้าง My folio เพื่อลงผลงานและข้อมูลในการรับจ้างงาน และผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วเท่านั้น ถึงสามารถรับจ้างงานได้
 4. อินฟลูเอนเซอร์ จะเป็นผู้สร้างใบเสนอราคาเพื่อนำเสนอมาร์เก็ตเตอร์ และใบเสนอราคาถือว่าเป็นสัญญาจ้างงานระหว่าง อินฟลูเอนเซอร์ และ มาร์เก็ตเตอร์
 5. อินฟลูเอนเซอร์ ได้ตั้งค่าประกันความเสี่ยงถูกยกเลิกงานไว้ เมื่อมาร์เก็ตเตอร์ขอยกเลิกงาน อินฟลูเอนเซอร์จะได้รับเงินค่าประกันความเสี่ยงนั้น (หากไม่ตั้งค่าประกันความเสี่ยง เมื่อถูกยกเลิกงานจะไม่ได้รับเงินค่าประกันความเสี่ยงนั้น)
 6. อินฟลูเอนเซอร์ ขอยกเลิกงานด้วยเหตุผลที่เหมาะสม และมาร์เก็ตเตอร์ยอมรับเหตุผลการยกเลิกงาน ในส่วนเนื้องานและจำนวนเงินค่าจ้าง จะเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกงานที่ตกลงกันนั้น
 7. อินฟลูเอนเซอร์ ทำการยืนยันตัวตนด้วยข้อมูลทางบัญชีแล้วเท่านั้น ถึงสามารถขอถอนรายได้จากการจ้างงานได้
 8. วันเวลาที่สามารถถอนรายได้จากการจ้างงาน แจ้งถอนในเวลาทำการวันอังคาร เงินเข้าบัญชีภายในวันพฤหัสบดี ของสัปดาห์
 9. อินฟลูเอนเซอร์ จะได้รับการประเมินผลงานจากมาร์เก็ตเตอร์ ผ่านระบบรีวิวเมื่อมีการส่งมอบงานเสร็จสิ้น
 10. อินฟลูเอนเซอร์ เป็นผู้รับรองและรับประกันว่ามีสิทธิในเนื้อหา หรือควบคุมสิทธิทั้งหมด และมีสิทธิในการอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวแก่ MagGang.com เป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ผู้สืบสิทธิ และผู้รับโอนสิทธิ มีสิทธิในการใช้ ทำซ้ำ เปลี่ยนแปลง ปฏิบัติงาน แสดง แจกจ่าย และเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกได้

การใช้งานของ มาร์เก็ตเตอร์

 1. มาร์เก็ตเตอร์ ต้องตรวจสอบรายละเอียดของงานและใบเสนอราคาก่อนจ้างงานเสมอ และใบเสนอราคาถือว่าเป็นสัญญาจ้างงานระหว่าง อินฟลูเอนเซอร์ และ มาร์เก็ตเตอร์
 2. มาร์เก็ตเตอร์ เลือกช่องทางชำระเงินจากระบบรับชำระเงินของ MagGang.com เท่านั้น
 3. การดำเนินการจ้างงานทุกครั้ง จะมีค่าบริการพื้นที่การใช้งานบน MagGang.com ค่าบริการ 20% ของค่าจ้างงาน
 4. มาร์เก็ตเตอร์ ต้องชำระเงินค่าจ้างงานก่อนใช้บริการจ้างงานอินฟลูเอนเซอร์
 5. มาร์เก็ตเตอร์ ต้องตรวจสอบงานให้เรียบร้อยก่อนอนุมัติงาน หลังจากกดอนุมัติ งานจะถูกเผยแพร่ หรือถูกตั้งให้เผยแพร่ตามช่วงเวลาที่เลือก บน MagGang.com รวมทั้งขึ้นแสดงบนสื่อ โซเชียล ตำแหน่งโฆษณา ที่มาร์เก็ตเตอร์เป็นผู้เลือกแสดง
 6. MagGang.com ขอสงวนสิทธิ์ในการขึ้นแสดงงานให้ตรงกับ สื่อ โซเชียล ตำแหน่งโฆษณา ที่มาร์เก็ตเตอร์เป็นผู้เลือกแสดงตามที่ระบุในสัญญาจ้างงานเท่านั้น
 7. มาร์เก็ตเตอร์ ขอแจ้งยกเลิกงานกับ อินฟลูเอนเซอร์ ด้วยเหตุผลที่เหมาะสมก่อนถึงเวลาส่งงาน ในส่วนเนื้องาน , จำนวนเงินค่าจ้างงาน และเงินค่าประกันความเสี่ยงถูกยกเลิกงาน จะเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกงานที่ตกลงกันนั้น
 8. มาร์เก็ตเตอร์ เป็นผู้อนุมัติงานให้กับ อินฟลูเอนเซอร์ เท่านั้น หลังจากกดอนุมัติงาน ระบบจะดำเนินการจ่ายค่าจ้างงานให้กับ อินฟลูเอนเซอร์ ทันที
 9. มาร์เก็ตเตอร์ จะเป็นผู้ประเมินผลงานของอินฟลูเอนเซอร์ ผ่านระบบรีวิวเมื่อมีการส่งมอบงานเสร็จสิ้น
 10. อินฟลูเอนเซอร์ เป็นผู้รับรองและรับประกันว่ามีสิทธิในเนื้อหา หรือควบคุมสิทธิทั้งหมด และมีสิทธิในการอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวแก่ MagGang.com เป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ผู้สืบสิทธิ และผู้รับโอนสิทธิ มีสิทธิในการใช้ ทำซ้ำ เปลี่ยนแปลง ปฏิบัติงาน แสดง แจกจ่าย และเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก โดยดำเนินการแทนมาร์เก็ตเตอร์ได้

5. กติกาการสร้างงาน

การสร้างงานของอินฟลูเอนเซอร์ จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานเงื่อนไขการใช้งาน MagGang.com มีสิทธิ์ในการระงับการขึ้นแสดงเนื้อหา รูปภาพ คลิปวิดีโอ ที่ละเมิดต่อกติกาการสร้างงาน ในกรณี ดังนี้

 1. ห้ามสร้างงาน ที่มีข้อความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ หรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ หรือนำเสนอข้อความโจมตี วิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา
 2. ห้ามสร้างงาน ที่มีข้อความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ หรือเนื้อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
 3. ห้ามสร้างงาน ที่มีข้อความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในระหว่างสถาบันการศึกษา หรือระหว่างสังคมใดๆ
 4. ห้ามสร้างงาน ที่มีข้อความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ หรือเนื้อเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือยุยงให้เกิดความแตกแยก หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น ด้วยใช้มูลแห่งความขัดแย้งดังกล่าว
 5. ห้ามสร้างงาน ที่มีข้อความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ สื่อลามก ซึ่งเป็นเนื้อหาของผู้อื่น หรือโปรโมตเนื้อหาของตนเอง ที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร รุนแรง อุจาด เกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
 6. ห้ามสร้างงาน ที่มีข้อความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ หรือเนื้อหาที่โน้มน้าว หรือให้ข้อมูลในทางที่ผิด เช่น การทำแท้ง การฆ่าตัวตาย
 7. ห้ามสร้างงาน ที่มีข้อความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ อันมีเจตนาหมิ่นประมาท ใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณชนเข้าใจผิด และผู้นั้นได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง โดยไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน
 8. ห้ามสร้างงาน ที่มีข้อความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น เช่น ชื่อ นามสกุล , เบอร์โทรศัพท์ , อีเมล , เลขที่บัญชี ข้อมูลเกี่ยวข้องอื่นๆ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน รำคาญ เกิดความเสียหายจากการนำเสนอข้อมูลเหล่านั้น
 9. ห้ามสร้างงาน ที่มีข้อความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ โดยการก๊อปปี้เนื้อหาของผู้อื่น หรือแอบอ้างผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง หรืออ้างอิงผลงานของผู้อื่นโดยไม่ลงเครดิตแหล่งที่มา ทั้งนี้ เรามีระบบลิขสิทธิ์เพื่อป้องกันผลงานของนักเขียนไว้เป็นอย่างดี
 10. ห้ามสร้างงาน ที่มีข้อความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ ที่แสดงถึงหรืออ้างอิงถึง โลโก้ และเครื่องหมายการค้า ของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยคุณสามารถแสดงโลโก้ และเครื่องหมายการค้า ของตนเองเท่านั้น
 11. ห้ามสร้างงาน ที่มีข้อความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ ลิงก์เว็บไซต์ โดยวิธีสแปมข้อมูลจำนวนมาก บนเนื้อหาของตนเอง โดยหวังว่าจะใช้ในการโปรโมต หรือเพื่อประโยชน์ในการค้นหาในทางที่ผิด
 12. ห้ามสร้างงาน ที่มีข้อความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ ลิงก์เว็บไซต์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปโดยเข้าถึงวิธีใช้งานบน MagGang.com หรือใช้ในการโพสต์ คอมเม้นต์ follow โดยเด็ดขาด
 13. การแสดงเนื้อหา ข้อความ รูปภาพ ความคิดเห็น ลิงก์เว็บไซต์ หรือคลิปวีดีโอใดๆ ที่อินฟลูเอนเซอร์ได้ถ่ายทอด ดัดแปลง หรือทำสำเนาเพื่อแสดงบน MagGang.com โดยอินฟลูเอนเซอร์จะต้องปฎิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายเท่านั้น ดังนั้น เนื้อหาใดๆที่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือกระทบสิทธิของผู้อื่น ทั้งทางแพ่ง อาญา ลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายอื่นใด อินฟลูเอนเซอร์จะต้องรับผิดตามกฎหมายต่อเนื้อหานั้นๆด้วย

6. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 1. แพลตฟอร์มจ้างงานของ MagGang.com ประกอบไปด้วย โปรแกรม เนื้อหา ระบบการทำงาน ข้อมูล การแสดงผล การส่งข้อความ รวมถึงการดำเนินการอื่นใดๆ บนแพลตฟอร์มจ้างงานนั้น เป็นของ MagGang.com เป็นผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ และเป็นผู้จัดหาสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น และได้รับความคุ้มครองจากลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือกฏหมายว่าด้วยสิทธิในความเป็นเจ้าของ
 2. MagGang.com เป็นผู้อนุญาตให้มาร์เก็ตเตอร์ใช้แพลตฟอร์มจ้างงาน เพื่อการใช้งานหรือบริการส่วนบุคคลเท่านั้น ดังนั้น อินฟลูเอนเซอร์ จะไม่ ทำซ้ำ แจกจ่าย คัดลอกสร้างสรรค์ต่อยอด เปิดเผยแก่สาธารณะ เผยแพร่ซ้ำ ดาวน์โหลด จัดเก็บ ซึ่งส่งผลต่อสาระสำคัญใดๆ ของเนื้อหาที่อยู่บนแพลตฟอร์มจ้างงาน และบน MagGang.com
 3. เนื้อหาของอินฟลูเอนเซอร์ จะเป็นไปตามมาตรฐานของเนื้อหาที่ระบุไว้ ใน "กติกาการสร้างงาน" โดยเนื้อหาของอินฟลูเอนเซอร์ใดๆ ที่เขียนไว้ในแพลตฟอร์มจ้างงาน อินฟลูเอนเซอร์ให้สิทธิแก่ MagGang.com และผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ผู้สืบสิทธิ และผู้รับโอนสิทธิ มีสิทธิในการใช้ ทำซ้ำ เปลี่ยนแปลง ปฏิบัติงาน แสดง แจกจ่าย และเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกได้
  อินฟลูเอนเซอร์รับรอง และรับประกันว่า มีสิทธิในเนื้อหา หรือควบคุมสิทธิทั้งหมด และมีสิทธิในการอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวแก่ MagGang.com เป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ผู้สืบสิทธิ และผู้รับโอนสิทธิที่เกี่ยวข้องได้
 4. อินฟลูเอนเซอร์ต้องแจ้งเหตุการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีต่อเนื้อหาของอินฟลูเอนเซอร์ ซึ่งหากอินฟลูเอนเซอร์ไม่สามารถดำเนินการแจ้งเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีต่อเนื้อหาของอินฟลูเอนเซอร์ ในระยะเวลาอันสมควร หรือ เนื้อหาของอินฟลูเอนเซอร์นั้นไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นความจริง ทั้งนี้ MagGang.com จะทำการระงับ หรือยกเลิกการให้บริการทั้งหมด หรือบางส่วนของแพลตฟอร์มจ้างงาน โดยไม่ต้องบอกกล่าวอีก
  อินฟลูเอนเซอร์รับรอง และรับทราบว่าเป็นผู้รับผิดต่อความสมบูรณ์ ความถูกต้องครบถ้วน ความน่าเชื่อถือในเนื้อหาของอินฟลูเอนเซอร์ และให้สอดคล้องกับกฎหมายเท่านั้น ดังนั้น เนื้อหาใดๆที่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือกระทบสิทธิของผู้อื่น ทั้งทางแพ่ง อาญา ลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายอื่นใด อินฟลูเอนเซอร์จะต้องรับผิดตามกฎหมายต่อเนื้อหานั้นๆด้วย
  MagGang.com จะไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดต่อบุคคลภายนอกใดๆ สำหรับเนื้อหา หรือความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาของอินฟลูเอนเซอร์ ที่เขียนโดยอินฟลูเอนเซอร์ หรือผู้ใช้อื่นใดๆ ของแพลตฟอร์มจ้างงาน
 5. เนื้อหาที่ถูกสร้างโดยผู้ใช้อื่นๆในระบบที่ไม่ได้ถูกสร้างจากตัว MagGang.com ถูกอัพโหลดขึ้นมาจากผู้ใช้สู่ MagGang.com หรือจากอินฟลูเอนเซอร์ และ มาร์เก็ตเตอร์ ถือว่าเป็นเนื้อหาที่สร้างจากผู้ใช้ทั้งหมด โดย MagGang.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งนี้ผู้ใช้มีสิทธิ์แจ้งเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม โดย MagGang.com จะเป็นผู้ตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าวประกอบด้วยหลักฐานที่ผู้ใช้ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อทำการลบหรือระงับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
 6. MagGang.com จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหางาน และไม่รับประกันระยะเวลาส่งมอบงาน อินฟลูเอนเซอร์ และ มาร์เก็ตเตอร์ จะต้องดำเนินการตามสัญญาจ้างงาน และหลักเกณฑ์การตั้งค่าประกันความเสี่ยง เท่านั้น

หากผู้ใช้ หรืออินฟลูเอนเซอร์และมาร์เก็ตเตอร์ มีคำถามหรือข้อสงสัยใดเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานแพลตฟอร์มจ้างงาน โปรดติดต่อเพื่อสอบถามได้ที่: