MagGang.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ศูนย์ช่วยเหลือ

เงื่อนไขการให้บริการ
User agreement

อัพเดทล่าสุด วันที่ 22 สิงหาคม 2560

การลงทะเบียนเป็นสมาชิกผู้ใช้ Maggang ถือว่าท่านได้ยอมรับ “ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ” ของ Maggang ดังนี้

เงื่อนไขโดยทั่วไป

สมาชิกผู้ใช้ หรือ นักเขียน ที่ได้เผยแพร่งานเขียนลงใน Maggang ให้ถือว่าลิขสิทธิ์งานเขียนนั้นเป็นของนักเขียน 100% นักเขียนมีสิทธิ์เผยแพร่งานเขียนของตนเองผ่านโซเชียล หรือมีเดียแหล่งอื่นๆ ได้ รวมถึงเราสามารถนำเนื้อหาของนักเขียน แสดงผ่าน Maggang แพลตฟอร์มอื่นของ Maggang และสื่อโซเชียล มีเดียแหล่งอื่นๆ เพื่อให้นักอ่านสามารถเข้าถึงเนื้อหาของคุณได้มากขึ้น โดยนักเขียนมีสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงและลบงานเขียนของคุณได้ทุกเมื่อ

การสร้างบัญชี

 1. สมาชิกผู้ใช้ ได้ลงทะเบียนใช้งานผ่าน Facebook , Google และ Email Address โดยมีการตั้ง username และ password ให้ข้อมูล Email Address รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ เราจะทำการเก็บข้อมูลบางส่วนจากผู้ให้บริการนั้นๆ ตามที่สมาชิกผู้ใช้ได้ยินยอม สมาชิกผู้ใช้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทุกกิจกรรมในบัญชีและเก็บรักษาปกปิดรหัสผ่านและข้อมูลลงทะเบียนของตนเองไว้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ Maggang ขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบต่อบัญชีหรือรหัสผ่านของคุณ
  การลงทะเบียนใช้งานบน Maggang สมาชิกผู้ใช้ต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีบริบูรณ์ หรือมีอายุตามที่กฎหมายกำหนดอันจะก่อให้เกิดนิติกรรมสัญญาที่ผูกพันท่านได้ ในกรณีที่จำเป็น Maggang อาจขอหลักฐานเพื่อยืนยันอายุของท่าน
 2. Email Address ที่สมาชิกผู้ใช้ นำมาลงทะเบียนใช้งานจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ เราอาจส่งข้อมูลอัตโนมัติเช่น อีเมลต้อนรับ อีเมลแจ้งเตือน และจดหมายข่าว ไปยังอีเมลของคุณ เราจะไม่เผยแพร่ข้อมูลของคุณ ยกเว้นบริษัทในเครือ Maggang จากพันธมิตรทางธุรกิจที่เชื่อถือได้ โดยมีข้อตกลงกับ Maggang ว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

กติกาการโพสต์

ทีมงาน Maggang มีสิทธิ์ในการระงับการขึ้นแสดงงานเขียน รูปภาพ คลิปวิดีโอ ที่ละเมิดต่อกติกาการโพสต์ โดยสามารถทำได้ทันทีโดยไม่แจ้งก่อนล่วงหน้า ในกรณี ดังนี้

 1. ห้ามนำเสนอข้อความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ หรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ หรือนำเสนอข้อความโจมตี วิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา
 2. ห้ามนำเสนอข้อความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ หรือเนื้อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
 3. ห้ามนำเสนอข้อความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในระหว่างสถาบันการศึกษา หรือระหว่างสังคมใดๆ
 4. ห้ามนำเสนอข้อความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ หรือเนื้อเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือยุยงให้เกิดความแตกแยก หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น ด้วยใช้มูลแห่งความขัดแย้งดังกล่าว
 5. ห้ามนำเสนอข้อความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ สื่อลามก ซึ่งเป็นเนื้อหาของผู้อื่น หรือโปรโมตเนื้อหาของตนเอง ที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร รุนแรง อุจาด เกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
 6. ห้ามนำเสนอข้อความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ หรือเนื้อหาที่โน้มน้าว หรือให้ข้อมูลในทางที่ผิด เช่น การทำแท้ง การฆ่าตัวตาย
 7. ห้ามนำเสนอข้อความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ อันมีเจตนาหมิ่นประมาท ใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณชนเข้าใจผิด และผู้นั้นได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง โดยไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน
 8. ห้ามนำเสนอข้อความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น เช่น ชื่อ นามสกุล , เบอร์โทรศัพท์ , อีเมล , เลขที่บัญชี ข้อมูลเกี่ยวข้องอื่นๆ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน รำคาญ เกิดความเสียหายจากการนำเสนอข้อมูลเหล่านั้น
 9. ห้ามนำเสนอข้อความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ โดยการก๊อปปี้เนื้อหาของผู้อื่น หรือแอบอ้างผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง หรืออ้างอิงผลงานของผู้อื่นโดยไม่ลงเครดิตแหล่งที่มา ทั้งนี้ เรามีระบบลิขสิทธิ์เพื่อป้องกันผลงานของนักเขียนไว้เป็นอย่างดี
 10. ห้ามนำเสนอข้อความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ ที่แสดงถึงหรืออ้างอิงถึง โลโก้ และเครื่องหมายการค้า ของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยคุณสามารถแสดงโลโก้ และเครื่องหมายการค้า ของตนเองเท่านั้น
 11. ห้ามนำเสนอข้อความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ ลิงก์เว็บไซต์ โดยวิธีสแปมข้อมูลจำนวนมาก บนเนื้อหาของตนเอง โดยหวังว่าจะใช้ในการโปรโมต หรือเพื่อประโยชน์ในการค้นหาในทางที่ผิด
 12. ห้ามนำเสนอข้อความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ ลิงก์เว็บไซต์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปโดยเข้าถึงวิธีใช้งานบน Maggang หรือใช้ในการโพสต์ คอมเม้นต์ follow โดยเด็ดขาด
 13. การแสดงเนื้อหา ข้อความ รูปภาพ ความคิดเห็น ลิงก์เว็บไซต์ หรือคลิปวีดีโอใดๆ ที่ผู้เขียนได้ถ่ายทอด ดัดแปลง หรือทำสำเนาเพื่อแสดงใน MagGang ผู้เขียนจะต้องปฎิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายเท่านั้น ดังนั้น เนื้อหาใดๆที่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือกระทบสิทธิของผู้อื่น ทั้งทางแพ่ง อาญา ลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายอื่นใด ผู้เขียนจะต้องรับผิดตามกฎหมายต่อเนื้อหานั้นๆด้วย

วิธีแจ้งเมื่อพบเห็นการกระทำที่ผิดกฏ

เมื่อคุณพบเห็น การละเมิดต่อกติกาการโพสต์ หรือเงื่อนไขการให้บริการ สามารถรายงานความไม่เหมาะสม หรืออีเมลมาที่ เพื่อตรวจสอบและดำเนินการต่อไปค่ะ

กรณีคุณกระทำการผิดกฏ

เมื่อเราพบการละเมิดต่อกติกาการโพสต์ หรือเงื่อนไขการให้บริการ เราจะอีเมลสอบถามไปยังคุณ เพื่อให้คุณอธิบายเพื่อให้เราเห็นภาพที่ชัดเจน หากคุณไม่สามารถอธิบายได้ เราจำเป็นต้องลบข้อความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ และบล็อกบัญชีของคุณไว้ ทั้งนี้เรายินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณทุกเมื่อ

หากผู้ใช้งาน หรือนักเขียน มีคำถามหรือข้อสงสัยใดเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการ โปรดติดต่อเพื่อสอบถามได้ที่ :