ศูนย์ช่วยเหลือ
นโยบายการแจ้งข้อมูลความปลอดภัย

นโยบายการแจ้งข้อมูลความปลอดภัย

User Policy

นโยบายการแจ้งข้อมูลความปลอดภัย ฉบับนี้ ลงวันที่ 24 เมษายน 2561

การรายงานปัญหาความปลอดภัย

นโยบายการแจ้งข้อมูลความปลอดภัย ถือว่าเป็นแผนการรักษาความปลอดภัยของระบบอย่างหนึ่ง ของเว็บ Maggang.com ดังนั้น หากท่านพบช่องโหว่ของระบบ หรือพบปัญหาที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของระบบ กรุณาแจ้งเราที่