MagGang.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ศูนย์ช่วยเหลือ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว ฉบับนี้ ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2560

นโยบายและความยินยอม

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อธิบายถึงวิธีการใช้จัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่าน MagGang.com รวมถึงบริการและเครื่องมือต่างๆ ซึ่งผู้ใช้งานเข้าใช้งาน เช่น การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน การสร้างข้อมูลสมาชิก การเขียนเนื้อหา การเข้าสู่ระบบเพื่อตั้งค่า จัดการหน้าโปรโฟล์ การเข้าหน้าเพจเพื่อดูเนื้อหา การติดต่อทำธุรกรรมผ่านหน้าเพจ และการใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ ใน MagGang.com

เมื่อผู้ใช้บริการได้เข้ามาใช้บริการ Maggang.com รวมถึงบริการและเครื่องมือต่างๆ อยู่ในบังคับของข้อกำหนดในการให้บริการของ MagGang.com ถือว่า ผู้ใช้งานที่เข้าใช้บริการได้ยินยอมและยอมรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด และนโยบายความเป็นส่วนตัวให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว ยอมให้เปิดเผยต่อสาธารณะ และประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน โดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และนโยบายการใช้งานของ MagGang.com

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ข้อมูลที่ผู้ใช้งานเป็นผู้ให้
  • เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่แวะมายังเว็บไซต์ MagGang.com ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมลแอดเดรส
  • ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งบน MagGang.com เมื่อมีการกรอกแบบฟอร์มสมัคร ผู้ใช้งานได้ให้ข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลแอดเดรส รูปภาพ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในบางกรณี MagGang.com อาจขอให้ผู้ใช้งานส่งข้อมูลเพิ่มเติม หรือตอบคำถามเพิ่มเติมเพื่อใช้ยืนยันข้อมูลของผู้ใช้งาน
  • เมื่อผู้ใช้งานทำการลงทะเบียนผ่านบริการยืนยันตัวตนของผู้ให้บริการอื่น เช่น ผู้ให้บริการ Google หรือ Facebook Connect ทาง MagGang.com จะทำการเก็บข้อมูลบางส่วนจากผู้ให้บริการนั้นๆ ตามที่ผู้ใช้งานได้ยินยอม
  • ข้อมูลการเขียนเนื้อหาบน MagGang.com และข้อมูลที่อยู่ในการติดต่อซื้อขายเมื่อผู้ใช้งานได้สร้างข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการติดต่อสำหรับผู้ซื้อและผู้ขายสามารถทำธุรกรรมร่วมกัน เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ดังนั้น ผู้ใช้งานต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการสร้างข้อมูลลงทะเบียน ที่ผู้ใช้งานแบ่งปันให้บุคคลทั่วไปสามารถดูได้ และผู้ใช้งานจะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ในความเสี่ยงต่อการแสดงข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลทั่วไปพบเห็น
  • ข้อมูลที่ได้จากการติดต่อเจ้าหน้าที่เมื่อผู้ใช้งานมีการติดต่อเข้ามาผ่านช่องทางให้บริการ เช่น การส่งข้อมูลผ่านตัวอักษร หรือโต้ตอบผ่านสายโทรศัพท์ หากผู้ใช้งานส่งข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลมูลส่วนบุคคลเข้ามาด้วยเหตุผลใดก็ตาม MagGang.com อาจเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวไว้เท่าที่จำเป็น เพื่อใช้ในการติดต่อผู้ใช้งานและปฏิบัติตามคำขอของผู้ใช้งาน เช่น ผู้ใช้งานมีข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน MagGang.com อาจใช้ข้อมูลติดต่อในข้อมูลสมาชิกผู้ใช้งานที่ให้ไว้
 2. ข้อมูลที่ระบบเก็บรวบรวมโดยอัติโนมัติ
  • ข้อมูลจากบราวเซอร์ (Browser Type) ชื่อโดเมน (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses) หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้งานเมื่อผู้ใช้งาน เข้าใช้บริการบน MagGang.com อาจเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เช่น Mobile Device IDs เวอร์ชันของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ข้อมูลระบบต่างๆ และหน้าเว็บเพจที่ผู้ใช้งานเรียกใช้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้รับจากบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ เก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของ MagGang.com โดยอัตโนมัติ
  • คุ้กกี้ (Cookies) และ ไอพี แอดเดรส (IP Address) MagGang.com อาจเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานบางอย่าง เช่น คุ้กกี้ (Cookies) จะใช้สำหรับเก็บสถานะการเข้าใช้งานระบบ เก็บข้อมูลบนบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้งาน และประวัติการเข้าชมบล็อก ซึ่งจะเรียกคืนค่าโดยอัตโนมัติ ในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ครั้งถัดไป เพื่อให้ผู้ใช้งานใช้เว็บไซต์ได้ง่ายยิ่งขึ้น ไม่ต้องผ่านขั้นตอนการเข้าสู่ระบบซ้ำ เมื่อผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อีกครั้ง คุ้กกี้ จะหมดอายุ หรือ ถูกลบทิ้งอัตโนมัติเมื่อปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์

   ไอพี แอดเดรส (IP Address) จะถูกเก็บตอนที่ผู้ใช้งานลงทะเบียนสมัคร และผู้ใช้งานเพื่อเขียนเนื้อหาบนเพจทันที

   การเก็บข้อมูลการใช้งานของ คุ้กกี้ และ ไอพี แอดเดรส นั้น เพื่อใช้กำหนดการเปิดปิดการใช้งานของฟีเจอร์ต่างๆ เพื่อปรับแต่งข้อเสนอและการใช้งาน รวมทั้งสิทธิ์การใช้งานในบางฟีเจอร์
 3. ข้อมูลที่ได้จากแหล่งภายนอก
  • บริษัทในเครือ MagGang.com จากพันธมิตรทางธุรกิจ หรือข้อมูลจากบุคคลภายนอกมาโดยชอบด้วยกฎหมาย เมื่อผู้ใช้งานได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ใน MagGang.com หรือบนหน้าแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก ที่ MagGang.com ได้นำเสนอไว้ MagGang.com อาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ และข้อมูลการติดต่อ เท่าที่จำเป็น ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าว จะถูกนำไปใช้ในการวิจัย วิเคราะห์ ประมวลผล เพื่อพัฒนากิจกรรมและบริการต่างๆ ของ MagGang.com รวมทั้งอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการติดต่อ และข้อมูลต่างๆ จากบริษัทในเครือ MagGang.com จากพันธมิตรทางธุรกิจที่เชื่อถือได้ หรือข้อมูลจากบุคคลภายนอกมาโดยชอบด้วยกฎหมาย

การใช้ข้อมูลส่วนตัว

 1. MagGang.com จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ อีเมลแอดเดรส เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ MagGang.com เท่านั้น
 2. การเก็บบันทึกการติดต่อของผู้ใช้งาน เพื่อใช้ติดต่อผู้ใช้งาน สำหรับการบริการและดูแลผู้ใช้งาน เพื่อช่วยแก้ปัญหาใดๆ ก็ตามที่ผู้ใช้งานอาจพบ MagGang.com อาจใช้ อีเมลแอดเดรส ของผู้ใช้งานเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบถึงบริการ เช่น แจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงบริการต่างๆ ที่กำลังจะมีขึ้น
 3. MagGang.com ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ MagGang.com ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น หรือ เว้นแต่เป็นเหตุผลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือ การร้องขอข้อมูลจากหน่วยงานทางราชการ จากทางเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย หรือคำสั่งศาล เป็นลายลักษณ์อักษร เราจำต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเหล่านั้น
 4. การรักษาข้อมูลของผู้ใช้งานไว้ในฐานข้อมูลของ MagGang.com เพื่อใช้สำหรับการใช้งานข้อมูลต่อไป

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 1. ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลเข้าสู่ระบบสมาชิก รวมถึงข้อมูลหน้าจัดการบัญชีผู้ใช้ของท่านเอง โดยการสร้างบัญชีผู้ใช้ หรือการสมัครสมาชิกไว้กับ MagGang.com ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงหน้าจัดการข้อมูลของผู้ใช้งานเอง สามารถเพิ่ม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ลบ ข้อมูลที่ผู้ใช้งานได้ให้ข้อมูลไว้ ผู้ใช้งานมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลที่ผู้ใช้งานให้ หรือแสดงไว้บน MagGang.com
 2. เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิ์ ที่จะให้มีการใช้ หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูล หรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก MagGang.com ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านแจ้งความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ MagGang.com ทราบ
 3. ผู้ให้บริการภายนอกบางรายที่ MagGang.com ใช้งาน เช่น Google Analytics เพื่อให้ผู้ให้บริการดังกล่าวเข้ามาเก็บรวบรวมสถิติการใช้งานตามฐานความสนใจของผู้ใช้งาน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการทำโฆษณา
 4. คุกกี้ (Cookies) สำหรับการเก็บข้อมูลบนบราวเซอร์ หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้งาน การเก็บสถานะการเข้าใช้งานระบบ แบบฟอร์มที่เคยกรอกไว้ และประวัติการเข้าชมเพจนั้น ผู้ใช้งานสามารถจำกัด หรือป้องกันการตั้งค่าคุ้กกี้ในระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ใช้งานได้

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

 1. เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับ และความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน MagGang.com จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงาน เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึง หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต MagGang.com มีการเข้ารหัสและส่งถึงผู้ให้บริการ Paymaent Gateway ที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน PCI-DSS โดย MagGang.com ไม่เก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับบัตรเครดิตไว้เอง ทั้งนี้ MagGang.com จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าว ด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol
 2. MagGang.com มีการตรวจสอบบริการ และโครงสร้างพื้นฐานของระบบที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยจากภัยคุกคามนั้น ซึ่งได้แก่ สแปม (Spam) มัลแวร์ (Malware) ไวรัส (Virus) และโค้ด (Code) ที่เป็นอันตรายในรูปแบบอื่นๆ

การใช้คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ (Cookies) คือ ข้อมูลที่ MagGang.com ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ คุกกี้ (Cookies) ก็จะทำให้เว็บไซต์ MagGang.com สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ คุกกี้ (Cookies) นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ คุกกี้ (Cookies) นั้นทำงานต่อไป หากท่านเลือกใช้ คุกกี้ (Cookies) แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ คุกกี้ (Cookies) จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะเยี่ยมชม ทั้งนี้ MagGang.com จะนำข้อมูลที่ คุกกี้ (Cookies) ได้บันทึก หรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ MagGang.com เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ MagGang.com ต่อไป

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

MagGang.com อาจทำการปรับปรุง หรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว โดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคลสำหรับบางบริการ จะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลให้เห็นอย่างชัดเจนในหน้าเว็บ MagGang.com หลังจากการปรับปรุงนโยบายดังกล่าว ถือว่าผู้ใช้งานยืนยันยอมรับการแก้ไขปรับปรุงใดๆ ที่ทำขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อมูลติดต่อกับ MagGang.com

กรณีผู้ใช้งานมีคำถามหรือข้อสงสัยใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อทีมงานเพื่อสอบถามได้ที่ :