ศูนย์ช่วยเหลือ

นโยบายการชำระเงิน

Payment Policy

นโยบายการชำระเงิน อัพเดทล่าสุด ลงวันที่ 26 กันยายน 2560

นโยบายการชำระเงิน หรือ เงื่อนไขการชำระเงินนี้ อธิบายถึงรูปแบบการให้บริการและช่องทางการชำระเงินบน Maggang.com แพลตฟอร์มสร้างรายได้ให้นักเขียน สำหรับทั้งผู้ใช้บริการ และผู้เผยแพร่บทความ บน Maggang.com

นโยบายการชำระเงิน หรือ เงื่อนไขการชำระเงินนี้ มีบทบาทสำคัญในการตระหนักถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินระหว่างผู้ใช้บริการ และผู้เผยแพร่บทความบน MagGang.com นโยบายเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นโปรดตรวจสอบการอัปเดทอีกครั้ง

การสมัคร (Subscribe)

 1. ผู้ใช้บริการ ทำการสมัครสมาชิกรายปี หรือสมาชิกตลอดชีพ มีการเข้าถึงบทความที่ต้องการอ่านบน MagGang.com โดยวิธีการชำระเงินผ่านช่องทางบริการ บน MagGang.com จนเสร็จสมบูรณ์แล้วนั้น ถือเป็นการตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินนี้ รวมถึง นโยบายด้านผู้ใช้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของ MagGang.com
 2. ผู้ใช้บริการ มีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลโปรไฟล์ ข้อมูลบล็อก ของผู้เผยแพร่บทความ ก่อนดำเนินการสมัคร (Subscribe) ทุกครั้ง รวมถึง ค่าสมัครอ่านที่ผู้เผยแพร่บทความเป็นผู้กำหนดขึ้น และข้อมูลการชำระเงิน ของบทความนั้น
 3. MagGang.com จะแสดงข้อมูลโปรไฟล์ ข้อมูลบล็อก ค่าสมัครอ่านที่ผู้เผยแพร่บทความเป็นผู้กำหนดขึ้น และข้อมูลการชำระเงิน ให้ทราบก่อน เมื่อผู้ใช้บริการ ยอมรับข้อตกลง โดยกดปุ่มชำระเงินแล้ว ผู้ใช้บริการ ไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขการชำระเงินได้ ยกเว้น MagGang.com จะพิจารณาความเหมาะสมเป็นกรณีพิเศษ
 4. MagGang.com ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินค่าสมัคร (Subscribe) ที่ชำระเสร็จสมบูรณ์แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และ นโยบายด้านผู้ใช้ ของ MagGang.com

การทิป (Tip)

 1. เมื่อผู้ใช้บริการมีความรู้สึกชื่นชอบ อยากให้กำลังใจผู้เผยแพร่บทความ เนื่องจากบทความที่อ่านสามารถสร้างแรงบันดาลใจ มีสาระประโยชน์ หรือมีความบันเทิงในการอ่านเป็นอย่างมาก ผู้ใช้บริการสามารถให้ทิป (Tip) มอบให้กับผู้เผยแพร่บทความได้ โดยวิธีการชำระเงินผ่านช่องทางบริการ บน MagGang.com จนเสร็จสมบูรณ์แล้วนั้น ถือเป็นการตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินนี้ รวมถึง นโยบายด้านผู้ใช้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของ MagGang.com
 2. ผู้ใช้บริการ มีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลโปรไฟล์ ข้อมูลบล็อก ของผู้เผยแพร่บทความ ก่อนดำเนินการทิป (Tip) ทุกครั้ง รวมถึงข้อมูลการชำระเงิน ของบทความนั้น
 3. MagGang.com จะแสดงข้อมูลโปรไฟล์ ข้อมูลบล็อก และข้อมูลการชำระเงิน ให้ทราบก่อน เมื่อผู้ใช้บริการ ยอมรับข้อตกลง โดยกดปุ่มชำระเงินแล้ว ผู้ใช้บริการ ไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขการชำระเงินได้
 4. MagGang.com ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินค่าทิป (Tip) ที่ชำระเสร็จสมบูรณ์แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและ นโยบายด้านผู้ใช้ ของ MagGang.com

ส่วนแบ่งรายได้

 1. ค่าสมัคร (Subscribe)
  ผู้เผยแพร่บทความ บน MagGang.com จะได้รับส่วนแบ่งรายได้ 70% ของยอดค่าสมัคร (Subscribe) โดย 30% จะเป็นค่าดำเนินงานของเว็บ MagGang.com
 2. ค่าทิป (Tip)
  ผู้เผยแพร่บทความ บน MagGang.com จะได้รับส่วนแบ่งรายได้ 90% ของยอดค่าทิป (Tip) โดย 10% จะเป็นค่าดำเนินงานของเว็บ MagGang.com

ประเภทการชำระเงิน

วิธีการชำระเงินเพื่อการสมัคร (Subscribe) และ การทิป (Tip) บน MagGang.com มีวิธี ดังนี้

 1. ชำระผ่าน Voucher

  Voucher คือ ของรางวัลที่ทีมงาน MagGang.com มอบให้กับผู้ใช้งานและผู้เผยแพร่บทความ เมื่อมีการสมัครสมาชิกเว็บ เข้าสู่ระบบ สร้างบล็อก เขียนบทความ รวมทั้งการกระทำใดๆ บนเว็บ เช่น การกดติดตาม การกดไลค์ และการแสดงความคิดเห็นบน MagGang.com โดยทีมงานเป็นผู้พิจารณาแต่เพียงผู้เดียว และมอบให้ ยอดเงินใน Voucher จะขึ้นแสดงในบัญชี Voucher ของผู้ได้รับ

  Voucher แสดงยอดมูลค่าเงิน 100 , 200 , 500 และ 1,000 บาท สามารถนำไปชำระเงินค่าสมัคร (Subscribe) และ ค่าทิป (Tip) ถูกใจผู้เผยแพร่บทความบน MagGang.com ได้ แต่ไม่สามารถนำมาแลกเงินสดได้

  Voucher ที่มียอดคงเหลือ 20 บาทขึ้นไป (รวม Vat) ถึงจะสามารถใช้ชำระเงินค่าสมัคร (Subscribe) และ ค่าทิป (Tip) ถูกใจได้

 2. ชำระผ่าน E-wallet

  E-wallet คือ กระเป๋าเงินของผู้เผยแพร่บทความ ยอดเงินในกระเป๋าได้รับจาก การสมัคร (Subscribe) และ การ ค่าทิป (Tip) ถูกใจ สามารถถอนเงินสดได้ จำนวนตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป (รวม Vat)

  E-wallet สามารถนำไปชำระเงินค่าสมัคร (Subscribe) และ ค่าทิป (Tip) ถูกใจผู้เผยแพร่บทความบน MagGang.com ได้

  E-wallet ที่มียอดคงเหลือ 20 บาทขึ้นไป (รวม Vat) ถึงจะสามารถใช้ชำระเงินค่าสมัคร (Subscribe) และ ค่าทิป (Tip) ถูกใจได้

 3. ชำระผ่าน บัตรเดบิต/เครดิต

  ผู้ใช้บริการ จะเป็นผู้รับรองการเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้งาน MagGang.com รวมทั้งเป็นเจ้าของบัตรเครดิต บัตรเดบิต บัญชีธนาคาร ข้อมูลระบบชำระเงิน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้ชำระค่าสมัคร (Subscribe) และ ค่า ค่าทิป (Tip) ถูกใจ หรือรับรองว่าเจ้าของบัตร บัญชี ข้อมูล หรือหมายเลขดังกล่าว ได้ให้ความยินยอมในการชำระค่าสมัคร (Subscribe) และ ค่า ค่าทิป (Tip) ถูกใจ และยอมรับด้วยในข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินนี้ รวมถึง นโยบายด้านผู้ใช้ MagGang.com โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยอมรับว่า MagGang.com ไม่สามารถคืนเงินค่าสมัคร (Subscribe) และ ค่า ค่าทิป (Tip) ถูกใจ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องคืนโดยผู้ใช้บริการ หรือโดยเจ้าของอื่นใดก็ตาม ยกเว้น MagGang.com จะพิจารณาความเหมาะสมเป็นกรณีพิเศษ

  บัตรเดบิต/เครดิต สามารถนำไปชำระเงินค่าสมัคร (Subscribe) และ ค่าทิป (Tip) ถูกใจผู้เผยแพร่บทความบน MagGang.com ได้

  บัตรเดบิต/เครดิต ชำระขั้นต่ำ 20 บาทขึ้นไป (รวม Vat) ถึงจะสามารถใช้ชำระเงินค่าสมัคร (Subscribe) และ ค่าทิป (Tip) ถูกใจได้

การเปลี่ยนแปลงราคา

เมื่อผู้ใช้บริการชำระค่าสมัครสมาชิกรายปีหรือตลอดชีพให้กับผู้เผยแพร่แล้ว เบื้องต้นผู้ใช้บริการจะถูกเรียกเก็บเงินในราคาที่มีผล ณ เวลาที่ผู้ใช้บริการยอมรับที่จะสมัคร

หากราคาการสมัคร (Subscribe) มีการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นในภายหลัง Maggang.com จะเป็นผู้แจ้งราคาให้ผู้ใช้บริการทราบก่อนแจ้งเตือนวันหมดอายุ ราคาที่เพิ่มขึ้นจะไม่มีผลจนกว่าจะถึงวันครบกำหนดต่ออายุครั้งถัดไป