MagGang.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ศูนย์ช่วยเหลือ

FAQ จ้างงาน

ถอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

เมื่อผู้ว่าจ้างได้อนุมัติงานของท่านแล้ว ระบบจะดำเนินการโอนเงินค่าจ้างงานให้ ทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ และมีอีเมลแจ้งให้ท่านทราบ