MagGang.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ศูนย์ช่วยเหลือ

FAQ จ้างงาน

ขั้นตอนการรับงาน

  1. สร้าง My Folio เพื่อลงข้อมูลผลงานสำหรับรับงาน
  2. พูดคุยกับผู้ว่าจ้าง โดยคุยรายละเอียดของงานที่ต้องการรับจ้าง ผ่านช่องทางแชท (chat) จากหน้า Folio
  3. สรุปรายละเอียดงานและค่าจ้าง เพื่อนำส่งใบเสนอราคาให้กับผู้ว่าจ้าง
    หมายเหตุ: กรณีผู้ว่าจ้างไม่อนุมัติใบเสนอ เพื่อให้แก้ไขรายละเอียดและราคาใหม่จนกว่าผู้ว่าจ้างจะอนุมัติ
  4. ผู้ว่าจ้างอนุมัติใบเสนอราคา และ ชำระเงินค่าจ้างเรียบร้อยแล้ว
  5. ระบบแจ้งให้อินฟลูเอนเซอร์เริ่มทำงาน
  6. อินฟลูเอนเซอร์ส่งงานในวันครบกำหนดส่งงาน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบ/ส่งแก้ไข และอนุมัติผลงาน
  7. ระบบจ่ายค่าจ้างให้อินฟลูเอนเซอร์ทันที