MagGang.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ศูนย์ช่วยเหลือ

FAQ จ้างงาน

กระเป๋าเงิน Maggang Credit

Maggang Credit คือ กระเป๋าเงินออนไลน์ในระบบ Maggang ทำหน้าที่เก็บเงินไว้สำหรับจ้างงานอินฟลูเอนเซอร์ รวมทั้งใช้จ่ายทิปบทความ และสมัคร Subscribe อ่านบทความ ท่านสามารถเติมเงินเก็บไว้ในระบบได้ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

 1. ผู้สมัครสมาชิกใช้บริการบน Maggang จะมีกระเป๋าเงิน Maggang Credit ของตนเอง
 2. ท่านสามารถเติมเงินเข้ากระเป๋า Maggang Credit เท่านั้น
 3. เงินในระบบ Maggang Credit นี้ไม่สามารถทำการโยกย้ายไปยังบัญชีอื่นๆของ Maggang ได้
 4. เงินในระบบ Maggang Credit สามารถใส่ไว้ได้เรื่อยๆ ไม่มีการหมดอายุ

การเติมเงิน

 1. ท่านสามารถเติมเงินเข้ากระเป๋า Maggang Credit ได้จากบัตรเครดิต
 2. คุณสามารถเติมเงินได้ตั้งแต่ 20-50,000 บาท ในแต่ละครั้งของการเติมเงิน
 3. การเติมเงินจะมีเงินพิเศษที่เรียกว่า "Credit" บวกเพิ่มให้ทุกครั้ง ซึ่งขึ้นกับจำนวนการเติมเงิน
 4. กรณีเติมเงิน Maggang Credit แล้ว ไม่สามารถทำการยกเลิกหรือขอถอนเป็นเงินสดคืนได้

แพคเกจ Maggang Credit

ตรวจสอบ แพคเกจการเติมเงินได้ที่ "จะเปิดให้บริการเร็วๆ นี้"

ชำระค่าจ้างงานผ่าน Maggang Credit

 1. ท่านจ่ายชำระค่าจ้างงานโดยเลือกชำระผ่าน Maggang Credit
 2. กรณียอดเงินใน Maggang Credit ไม่เพียงพอ จะมีลิงก์หน้าต่างให้เติมเงินเพิ่ม หรือเลือกชำระผ่านวิธีอื่นๆ แทน
 3. การชำระผ่าน Maggang Credit มีผลเหมือนการชำระด้วยวิธีอื่นๆ
 4. กรณีมีการยกเลิกการทำงานในระบบ ระบบจะให้ท่านเลือกเก็บเงินไว้ที่ Maggang Credit ได้