MagGang.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ศูนย์ช่วยเหลือ

FAQ จ้างงาน

ใช้คูปองส่วนลดอย่างไร?

ผู้ว่าจ้างสามารถใช้คูปองส่วนลดได้ เมื่อทำการเลือกวิธีการชำระเงิน และมีช่องให้กรอก "คูปองส่วนลด" ในหน้าชำระเงิน แล้วกดปุ่ม "ใช้คูปอง" ก่อนทำการเลือกวิธีการชำระเงิน