MagGang.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ศูนย์ช่วยเหลือ

FAQ จ้างงาน

ขั้นตอนการจ้างงาน

  1. เลือกพูดคุยกับอินฟลูเอนเซอร์ โดยคุยรายละเอียดของงานที่ต้องการจ้าง
  2. สรุปรายละเอียดงานและค่าจ้าง เพื่อให้อินฟลูเอนเซอร์ส่งใบเสนอราคา
  3. ท่านอนุมัติใบเสนอราคา และ เลือกช่องทางชำระเงินบน MagGang
  4. ระบบแจ้งให้อินฟลูเอนเซอร์เริ่มทำงาน
  5. อินฟลูเอนเซอร์ส่งงานในวันครบกำหนดส่งงาน เพื่อให้ท่านตรวจสอบ/ส่งแก้ไข และอนุมัติผลงาน
  6. ท่านให้คะแนน/รีวิวผลงานที่ได้รับ เพื่ออินฟลูเอนเซอร์นำความเห็นของท่านไปพัฒนาต่อไป
  7. ระบบจ่ายค่าจ้างให้อินฟลูเอนเซอร์ทันที