MagGang.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ศูนย์ช่วยเหลือ
FAQ

วิธียืนยัน MagGang Verified Badge

เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ หรือการประชาสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น มีขั้นตอนดังนี้

1. ยืนยันด้วยการพูดคุยกับ MagGang Staff โดยตรง

2. ยืนยันด้วยเอกสารที่สื่อว่าเราคือ เจ้าของบริษัท เจ้าของแบรนด์ หรือบุคคลนั้นจริงๆ ดังนี้

Blue Badge ( สัญลักษณ์ )
2.1 ใบสมัครใช้ URL องค์กร [ดาวน์โหลดใบสมัครในรูปแบบ PDF]
2.2 หนังสือรับรองนิติบุคคล
2.3 หนังสือมอบอำนาจ ติดอาการแสตมป์ 30 บาท (พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ)

Orange Badge ( สัญลักษณ์ )
2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน