MagGang.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ศูนย์ช่วยเหลือ
FAQ

เชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้

เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าใช้งานระบบ MagGang ของคุณให้สะดวกยิ่งขึ้น เมื่อคุณเชื่อมต่อบัญชีแล้ว คุณสามารถเข้าสู่ระบบได้จาก 3 ช่องทาง อาทิ เข้าสู่ระบบด้วย Email , Facebook และ Google ดังนี้

  • เชื่อมต่อกับบัญชี Facebook คลิกปุ่ม ระบบจะทำการเชื่อมต่อบัญชี Facebook ของคุณ
  • เชื่อมต่อกับบัญชี Google คลิกปุ่ม ระบบจะทำการเชื่อมต่อบัญชี Google ของคุณ